กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพยาบาลผู้สูงอายุที่ได้รับการระงับความรู้สึกทั่วไปร่วมกับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน เพื่อทำผ่าตัดยึดตรึงกระดูกต้นแขน: กรณีศึกษา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล