กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ร่วมกับภาวะผิดปกติของสมดุลแร่ธาตุและกระดูก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล