กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โดยวิธีการล้างไตทางช่องท้อง (DM with END Stage Renal Disease : CAPD) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล