กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การเจ็บป่วยและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล