กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การเจ็บป่วยและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล