กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อระดับความสะอาดของการเตรียมลำไส้ใหญ่ ในผู้ป่วยที่มารับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ในโรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล