กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดลพบุรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล