กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง มีการติดเชื้อในเยื่อบุช่องท้อง และเปลี่ยนวิธีการล้างไตเป็นทางเส้นเลือด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล