กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจรับยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันในโรงพยาบาลชัยบาดาล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล