กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อภาวะเบาหวานขึ้นจอตาในโรงพยาบาลบ้านหมี่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล