กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการให้ยาระงับความรู้สึกทั่วไปในผู้ป่วยครรภ์เป็นพิษ เพื่อทำผ่าตัดคลอดบุตรและทำหมัน: กรณีศึกษา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล