กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การเจ็บป่วย และการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมสุขภาพในผู้ที่เข้าเกณฑ์ภาวะเมตาบอลิกซินโดร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy