กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการจัดการคุณภาพข้อมูลตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้มในเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล