กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณสมบัติในการวัดทางจิตของแบบประเมินภาวะวิตกกังวลในผู้สูงอายุ ฉบับสั้นภาษาไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล