กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงต่อการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล