กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการบริหารร่างกายแบบมณีเวชร่วมกับการหายใจแบบปราณายามะ ต่อการเจ็บครรภ์คลอดและระยะเวลาคลอดของหญิงตั้งครรภ์แรก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล