กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสอนกลับ และการใช้แผนภูมิรูปภาพที่มีความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรม: แนวคิดการส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพสำหรับหญิงที่เป็นเบาหวานระยะตั้งครรภ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล