กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบบันทึกเพื่อการส่งต่อในการดูแลและติดตามสุขภาพ ทารกเกิดก่อนกำหนดต่อเนื่องที่บ้าน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF