กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา ต่อความรู้และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพชุมชน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล