กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่อคะแนนความปวด และความพึงพอใจ ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่ง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล