กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค: การจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติทางการพยาบาล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF