กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอายุชาวไทยมุสลิมที่มีภาวะติดบ้าน :กรณีศึกษาจังหวัดยะลา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF