กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 (2020): กรกฎาคม-กันยายน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF