กลับไปที่รายละเอียดของบทความ The Development of Indicators for Measuring Well-Being of Individuals Living in the area of Local Administration Organizations ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF