กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Construction of perceived severity of illness assessment tool in patients with Systemic Lupus Erythematosus ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF