กลับไปที่รายละเอียดของบทความ hypothermia, preterm baby, duration of hypothermia ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF