กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Effects of Guided Imagery on Pain and Frequency of Medication Taking in Patients with Invasive Cervical Cancer ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF