Return to Article Details การจัดการความเจ็บปวดในระยะที่ 1 ของการคลอด Pain management during the 1st stage of labor Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล