กลับไปที่รายละเอียดของบทความ The Role Of Prior Drinking, Perceived Susceptibility, Perceived Severity, and Drinking Refusal Self-efficacy in Alcohol Consumption during Pregnancy among Bhutanese Pregnant Women ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF