กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาโปรแกรมสวดมนต์ฟังเพลงเพื่อลดความเจ็บปวดและส่งเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF