กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดการตนเองและการจัดการของครอบครัวบุคคลโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4-5 จากโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF