กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของแนวปฏิบัติทางคลินิกในการจัดการภาวะหืดกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคหืดต่อการกลับมารักษาซ้ำและพฤติกรรมการปฏิบัติตัว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF