กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของสื่อการเรียนรู้วีดีทัศน์ภาษาอีสานต่อความรู้และทักษะของการจัดการอาการหอบกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF