กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะเลือดออกใต้ผิวหนังชนิดมีก้อนที่ขาหนีบหลังสวนหัวใจในผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF