กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนผ่านอุปกรณ์มือถือแบบพกพาต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการดูดเสมหะทางท่อช่วยหายใจ โรงพยาบาลศูนย์เว้ ประเทศเวียดนาม: การศึกษานำร่อง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF