กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องความดันโลหิตสูง สมรรถนะแห่งตน ความเชื่อด้านการรักษาและพฤติกรรมการจัดการตนเองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF