กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเจ็บป่วย ความเชื่อว่าควรหลีกเลี่ยงกิจกรรม เพราะกลัว และความทุพพลภาพของผู้ป่วยอาการปวดหลังเรื้อรังในเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF