กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับเอกสิทธิ์วิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนาม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF