กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ชีวิต ความตาย และภาวะใกล้ตาย :มุมมองของพระพุทธศาสนาและการประยุกต์ใช้ในการพยาบาล Life, Death and Dying: A Buddhist Perspective and Application in Nursing ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF