กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ (Self-Efficacy of AIDS Patients Receiving Antiretroviral Therapy) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF