กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวการคลอด ความเจ็บปวดในระยะคลอดและความเหนื่อยล้าหลังคลอด (The Relationships Between Fear of Childblrth,Labour Pain and Postpartum Fatigue) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF