กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการสร้างจินตภาพต่อความปวดเฉียบพลัน ในผู้ป่วยมะเร็งลำาไส้ใหญ่และลำาไส้ตรงที่ได้รับการผ่าตัด (The Effect of Guided Imagery on Acute Pain in Post Operative Colorectal Cancer Patients) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF