กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประกอบสร้างทางสังคมของบิดามารดา ในการแสดงออกถึงความปวดของเด็กในบริบทอีสาน (Social Construction of Parents on Pediatric Pain Expression in the Context of Isan) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF