กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ขนาดของ LVOT ในเด็กทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF