กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (ISO27001: 2013) – มิติใหม่ของการบริหารจัดการโรงพยาบาล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF