กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกำลังกายโดยใช้เท้าเขียนหนังสือกลางอากาศกับ การออกกำลังกายทั่วไปในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF