กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กล่องแปลงสัญญาณจากสายสวนชนิดพิเศษ (Box CS) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF