กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาแบบประเมินคุณภาพการกลืนสำหรับนักกิจกรรมบำบัด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF