กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อุบัติการณ์และแนวทางการพัฒนาระบบการคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนในทารกแรกเกิด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เชียงใหม่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล