กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณภาพอากาศของจังหวัดขอนแก่นระหว่างปี 2561-2562 และข้อเสนอแนะ ในการเฝ้าระวัง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF